Racun

November 18, 2019

Konsep Asas Kawalan Serangga Dan Racun Makhluk Perosak

Konsep asas Kawalan Serangga dan Perosak tanaman adalah berkenaan dengan pengawalan dan pencegahan pada peringkat awal lagi iaitu sebelum serangga dan perosak menyerang tanaman. Walaupun pada hakikatnya adalah sukar untuk memastikan tanaman bebas dari serangga dan perosak yang menyebabkan penyakit, namum terdapat pelbagai kaedah dan panduan yang boleh digunakan terhadap program kawalan serangga dan perosak […]

Racun