Blog

November 18, 2019

Konsep Asas Kawalan Serangga Dan Racun Makhluk Perosak

Konsep asas Kawalan Serangga dan Perosak tanaman adalah berkenaan dengan pengawalan dan pencegahan pada peringkat awal lagi iaitu sebelum serangga dan perosak menyerang tanaman.

Walaupun pada hakikatnya adalah sukar untuk memastikan tanaman bebas dari serangga dan perosak yang menyebabkan penyakit, namum terdapat pelbagai kaedah dan panduan yang boleh digunakan terhadap program kawalan serangga dan perosak untuk mengoptimumkan pengeluaran hasil.

Racun Makhluk Perosak

Racun Makhluk Perosak (Racun Perosak) merupakan bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk memusnahkan, menghalau dan mengurangkan kesan bahan daripada makhluk perosak kepada tanaman, manusia dan persekitaran seperti yang tersenarai di Bawah Jadual Pertama Akta Racun Makhluk Perosak 1974.

Racun
About Ochre Pest Control

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *